Praktische info

Rugnummers en koersreglement

Alle vooraf ingeschreven deelnemers kunnen op 6 september 2024 met hun inschrijvingsticket  een rugnummer afhalen aan de deelnemersbalie. Deze bevindt zich aan de startplaats.

(Grijspeerdstraat 1 - 8830 Gits). Afhalen kan vanaf 17u00.

Na 18u30 worden de niet afgehaald nummers niet langer beschikbaar gesteld.

Er worden ter plaatse ook geen deelnemerstickets meer verkocht.

Startpodium

Na het ontvangen van de rugnummers passeren de renners over het startpodium om het wedstrijdblad te ondertekenen. Regelmatig worden renners ook aan het publiek voorgesteld door de speaker.

Koersverloop

Het startschot weerklinkt om 18u45 uur.
De wedstrijd verloopt over een afstand van 50 km met 8 passages over de Gitsberg.


Tijdens de wedstrijdronden worden op willekeurige tijdstippen tussensprints gehouden. Deze sprints worden aangegeven via een duidelijk hoorbaar geluidsignaal. Hierbij kunnen zowel de kopgroep alsook rode lantarens in de prijzen vallen. 

Open koers

Het parcours wordt niet volledig afgesloten voor het verkeer. De renners rijden in een verkeersvrije situatie die voorafgegaan door een rode vlag.
Onze talrijke professionele seingevers zorgen voor uw veiligheid en vrije doorgang.  

Gits Koerse is een open koers. Dit kan betekenen dat er om veiligheidsredenen deelnemers uit koers worden genomen. Dit zal enkel gebeuren als de wedstrijdjury hiertoe genoodzaakt wordt om zo een goed koersverloop te garanderen.


Uitgesloten renners zijn op het moment van de uitsluiting gewone weggebruikers en dienen de het verkeersreglement en de instructies van de seingevers te respecteren. 

Prijsuitreiking

De podiumceremonie start om rond 20u30.
Er worden ook prijzen uitgereikt aan "de grootste pechvogel" en "de renner met de grootste strijdlust". De winnaar van Gits Koerse ontvangt uit handen van onze eregasten de wielertrui "Winnaar Gits Koerse 2024"